Ni missar väl inte chansen att söka Bygdsam Gideälvdals utvecklingsbidrag?

Kriterier för bidragsansökan 2021:

  1. Föreningen ska vara medlemmar i Bygdsam Gideälvdal
  2. Varje förening kan söka ett bidrag på max 5000kr
  3. Föreningen ska kunna bifoga kvitto/faktura (och gärna bilder) på den utförda investering/aktivitet som ansökan avser.
  4. Investeringen/aktiviteten ska gynna bygden/allmänheten (tex badplats, skidspår)
  5. Maila ansökan till: verksamhetsledare@bygdsamgidealvdal.se

 

(Glöm inte att ange vilken ort och förening ansökan avser)

Sista ansökningsdag 31/10  2021

Dela med dina vänner: