Föreningar i Gideälvdal !

Ni missar väl inte chansen att söka Bygdsam Gideälvdals utvecklingsbidrag?

Kriterier för ansökan 2022:

1. Föreningen som söker SKA vara medlemmar i Bygdsam Gideälvdal

2. Föreningen kan söka ett stöd på max 5000kr

3. Föreningen ska kunna bifoga kvitto/faktura (och gärna bilder), dvs investeringen/aktiviteten ska vara utförd.

4. Investeringen/aktiviteten ska gynna bygden/allmänheten (tex bidrag till att fräscha upp badplatsen, röja upp vid en led, fiske, hembygdsgård, bygdedag för boende/hemvändare och turister etc)

5. Maila ansökan till: verksamhetsledare@bygdsamgidealvdal.se

(Glöm inte att ange vilken ort och förening ansökan avser 😊)

Sista ansökningsdag: 31/10 2022

Dela med dina vänner: