Om oss

Vad är Bygdsam Gideälvdal?

Bygdsam Gideälvdal är en ekonomisk förening bestående av tre samverkansområden; företag, föreningar och kommun. Dessa kompletteras med en rad ideella aktörer och eldsjälar runt om i Gideälvdal.

En samverkansförening som arbetar för positiv utveckling i bygden. Vår vision är att lyfta de styrkor som finns inom Gideälvdal och verka för att göra vårt område än mer attraktivt att både verka och bo i.  Området ska göras känt för besökare från när och fjärran. Gideälvdal ska blomstra och ha en tydlig koppling till världsarvet Höga Kusten.

Bygdsam Gideälvdal arbetar för:

  • ​Bibehålla och öka kommersiell service
  • Stärka och utveckla bygden via samverkan
  • Jobba för ett positivt företagarklimat
  • Utveckla och stärka gröna näringar
  • Stärka Kultur & Turism
  • Skapa attraktiva boendemiljöer.
  • Verka för en förbättrad kommunikation
  • Kompetensförsörjning

Våra arbetsgrupper

Boendegruppen

Sammankallande: Cecilia Kristoffersson

flyttatillgidealvdal@gmail.com

Tidningsgruppen

Sammankallande: Marica Zetterquist, 070-459 37 00

Har DU en artikel/bild du vill dela i nästa nummer av Magasin Gideälvdal? Maila: verksamhetsledare@bygdsamgidealvdal.se

Skolgruppen

Sammankallande: Sandra Sörlin

skolgruppengidealvdal@gmail.com

Äldreboendegruppen

Sammankallande:  Marcus Lindqvist, 073-0701419

Styrelsen

Andrea Dittrich

Ordförande Trehörningsjö

Stina Urberg

Verksamhetsledare Byviken

Emelie Sondell

Kassör Byviken

Marcus Lindkvist

Suppleant Trehörningssjö

Håkan Wiklund

Ledamot Långviksmon

Linnea Egnor Byström

Ledamot Örnsköldsviks kommun

Sven-Erik Gidlund

Ledamot Gideå

Cornelia Norberg

Ledamot Björna

Sebastian Söderlind

Suppleant Björna

Dela med dina vänner: