Om oss

Vad är Bygdsam Gideälvdal?

Bygdsam Gideälvdal är en ekonomisk förening bestående av tre samverkansområden; företag, föreningar och kommun. Dessa kompletteras med en rad ideella aktörer och eldsjälar runt om i Gideälvdal.

En samverkansförening som arbetar för positiv utveckling i bygden. Vår vision är att lyfta de styrkor som finns inom Gideälvdal och verka för att göra vårt område än mer attraktivt att både verka och bo i.  Området ska göras känt för besökare från när och fjärran. Nätradalen ska blomstra och ha en tydlig koppling till världsarvet Höga Kusten.

Bygdsam Gideälvdal arbetar för:

  • ​Bibehålla och öka kommersiell service
  • Stärka och utveckla bygden via samverkan
  • Jobba för ett positivt företagarklimat
  • Utveckla och stärka gröna näringar
  • Stärka Kultur & Turism
  • Skapa attraktiva boendemiljöer.
  • Verka för en förbättrad kommunikation
  • Kompetensförsörjning

Våra arbetsgrupper

Boendegruppen

Sammankallande: Cecilia Kristoffersson, tel. 707-xxx xx xx

Info om Boendegruppen…

Entreprenörsgruppen

Sammankallande: Marica Zetterquist, 070-459 37 00

Info om Entreprenörsgruppen…

Skolgruppen

Sammankallande: Sandra Sörlin, 070-xxx xx xx

Info om Skolgruppen…

Äldreboendegruppen

Sammankallande: Erik Nordlander, tel. 070-xxx xx xx

Info om Äldreboendegruppen…

Styrelsen

Lars-Åke Persson

Ordförande

Marica Zetterquist

Verksamhetsledare, sekreterare

Agneta Westberg

Kassör

Andrea Dittrich

Ledamot

Sandra Sörlin

Ledamot

Märta Lindqvist

Ledamot

Johanna Lundgren

Ledamot

Håkan Wiklund

Ledamot

Marika Edlund

Ledamot

Rickard Sahlén

Ledamot

Cornelia Norberg

Ledamot

Erik Nordlander

Ledamot

Elisabeth Norberg

Ledamot

Klas Strandberg

Ledamot

Sven-Erik Gidlund

Ledamot

Mattias Sällström

Ledamot

Linnea Egnor Byström

Ledamot, Örnsköldsviks kommun

Eva Hägglund

Suppleant

Kristina Olofsson

Suppleant

Fredrik Holmgren

Suppleant, Örnsköldsviks kommun

Dela med dina vänner:

X
X