Om oss

Vad är Bygdsam Gideälvdal?

Bygdsam Gideälvdal är en ekonomisk förening bestående av tre samverkansområden; företag, föreningar och kommun. Dessa kompletteras med en rad ideella aktörer och eldsjälar runt om i Gideälvdal.

En samverkansförening som arbetar för positiv utveckling i bygden. Vår vision är att lyfta de styrkor som finns inom Gideälvdal och verka för att göra vårt område än mer attraktivt att både verka och bo i.  Området ska göras känt för besökare från när och fjärran. Gideälvdal ska blomstra och ha en tydlig koppling till världsarvet Höga Kusten.

Bygdsam Gideälvdal arbetar för:

  • ​Bibehålla och öka kommersiell service
  • Stärka och utveckla bygden via samverkan
  • Jobba för ett positivt företagarklimat
  • Utveckla och stärka gröna näringar
  • Stärka Kultur & Turism
  • Skapa attraktiva boendemiljöer.
  • Verka för en förbättrad kommunikation
  • Kompetensförsörjning

Våra arbetsgrupper

Boendegruppen

Sammankallande: Cecilia Kristoffersson

flyttatillgidealvdal@gmail.com

Tidningsgruppen

Sammankallande: Marica Zetterquist, 070-459 37 00

Har DU en artikel/bild du vill dela i nästa nummer av Magasin Gideälvdal? Maila: verksamhetsledare@bygdsamgidealvdal.se

Skolgruppen

Sammankallande: Sandra Sörlin

skolgruppengidealvdal@gmail.com

Äldreboendegruppen

Sammankallande: Erik Nordlander, 070-130 83 80

Styrelsen

Lars-Åke Persson

Ordförande

Marica Zetterquist

Verksamhetsledare, sekreterare

Mats Jansson

Kassör

Andrea Dittrich

Ledamot Trehörningsjö

Sandra Sörlin

Ledamot Trehörningsjö

Märta Lindqvist

Ledamot Trehörningsjö

Ann Lindström

Ledamot Långviksmon

Håkan Wiklund

Ledamot Långviksmon

Cecilia Kristoffersson

Ledamot Långvikmon

Rickard Sahlén

Ledamot Björna

Cornelia Norberg

Ledamot Björna

Erik Nordlander

Ledamot Björna

Sven-Erik Gidlund

Ledamot Gideå

Mattias Sällström

Ledamot Gideå

Marcus Lindkvist

Suppleant Trehörningsjö

Nina Lindström

Suppleant Långviksmon

Johanna Persson

Suppleant Björna

Malin Johansson

Suppleant Gideå

Linnea Egnor Byström

Ledamot Örnsköldsviks kommun

Fredrik Holmgren

Suppleant, Örnsköldsviks kommun

Dela med dina vänner:

X
X