Här kommer redovisningen av enkäten kring behov av personalpool.
Bland de som lämnade in enkätsvar så lottades priser ut.
Priserna är skänkta av:
Coop Trehörningsjö
ICA Hemling
Storsjöbygdens Lanthandel

Vinnarna blev:
Mats Hägglund, Trehörningsjö
Carina Hedman, Baskjirhästar i Gideå
Marjut Kinnunen, Sisu Städ i Gideå

Nedan redovisar vi svaren.

Statistik enkät Personalpool

Tryckta enkäter: 100 st
Inlämnade enkäter: 20 st
Privatpersoner: 13 st
Företag: 12 st

Företag i behov av resurs:
Ja: 3 st
Nej: 4 st
Tidvis: 5 st

Hur mycket behov:
1-4 ggr/år: 3 st
5-8 ggr/år: 4 st
1-3 ggr/mån: 2 st
4-fler ggr/mån: 3 st

Företag som kan anställa:
Ja: 4 st
Nej: 7 st

Vilken typ av anställning:
Timanställning: 5 st
Visstidsanställning: 1 st

Timanställning:
4 tim/dag: 1 st
10 tim/vecka: 2 st
250 tim/år: 1 st

Visstidsanställning:
40 tim/vecka: 1 st

Privatpersoner som söker timmar:
Timtid: 3 st
Deltid: 1 st
Extra timmar: 4 st

Privatperson som vill köpa rut/rot:
Rot: 8 st
Rut: 6 st
Inget: 1 st

Hur ofta behov av rut/rot:
1-4 ggr/år: 9 st
5-8 ggr/år: 2 st
1-3 ggr/mån: 2 st

Dela med dina vänner: