Möten och workshops under hösten

Det är viktigt att vi hänger med utvecklingen och digitaliserar våra företag, föreningar och som privat person. Bygdsam Gideälvdal kommer tillsammans med Bygd & Stad i Balans att genomföra fem workshopskvällar i Digitaliserings värld. En första information om workshopskvällarna blir på företagarträffen i oktober.

Höstens företagarträff blir tisdag den 16 oktober på Jollen i Långviksmon. Där kommer vi bland annat att få Näringslivsnytt från Öviks kommun, Information om bidrag och stöd från Länsstyrelsen och Region Nord samt information från CoreIT gällande digital strategi. Det kommer att bli en spännande och intressant kväll, ta er tid att vara mer. Läs mer i separat annons här i bladet.
Bygdsam kommer även att göra ytterligare hemsida för Gideälvdal. Den kommer att innehålla mer information om bygden och där kommer våra sevärdheter och smultronställen att presenteras. Har du tips på smultronställen eller fina bilder från bygden så är vi jättetacksam om du vill dela med dig.

Vi tar gärna emot tips på artiklar som du vill läsa i detta blad. Ett bra sätt att göra reklam för bygden.
Vi vill påminna om evenemangskalendern som finns på Bygdsams hemsida, där vi försöker lägga in alla aktiviteter i bygden som kommer till vår kännedom. Ni kan själva lägga in er aktiviteter på Bygdsams hemsida (https://bygdsamgidealvdal.se/events/ ) eller meddela oss så lägger vi in dem.
Kontakta oss om du har frågor, ideer eller annan information till Bygdsam Gideälvdal.
info@bygdsamgidealvdal.se
Verksamhetsresurs Elisabeth Eriksson tel. 070-36 11 774

Bygdsam Gideälvdal finns även på Facebook med informationssida samt en Anslagstavla för Gideälvdal.
Kom ihåg, det är vi alla tillsammans som gör ett framgångsrikt Gideälvdal och en bygd som utvecklas. Var stolt över din bygd och prata gott om den.

Styrelsen Bygdsam Gideälvdal

Dela med dina vänner: