MÅNGA MÖTEN

Hösten har inletts med ganska många möten för Bygdsam. Skolgruppen har jobbat vidare med frågan om flytt av barnen från Trehörningsjöskolan samt flytt av fritidsbarnen från Långviksmon. I skrivande stund så är det inplanerat ett möte gällande skolan med Glenn Nordlund och Kristina Rast-bäck där vi har förhoppning att komma till en lösning i skolfrågan.

Evenemangskalendern rullar på och finns på facebook i BLTG Bygdsam gruppen. Meddela era evenemang till oss så får ni med dem i kalendern.

I slutet av november startar Bygdsam en äldreboende grupp. Några av oss har deltagit på möte för att få mer information i frågor som behandlas i omsorgsnämnden gällande åldringsboende i vårt område. Är du intresserad att vara med i äldreboendegruppen kontaktar du Erik Nordlander, 070-1308380.

I oktober deltog vi på ett gemensamt möte för samtliga Bygdsam i kommunen. Ett mycket intressant möte där vi fick information från alla föreningar hur långt de kommit i sitt arbete med bygdefrågor. Det finns mycket bra idéer och erfarenheter som vi kan byta med varandra. Ser fram emot flera sådana möten för att inspirera och jobba vidare för en levande landsbygd.

En ungdomsgrupp är på gång, är du intresserad att vara med kontaktar du Felicia Norberg, 073-0760889.

Vi har jobbat med att få klarhet i öppethållande av Björna badhus för allmänheten.

Vi har haft möte med Ågrenshuset gällande Bygdebladen. Nytt för nästa år blir att sommarnumret kommer att bli gemensamt för alla fyra bygdebladen, extra mycket läsning från alla landsbygdsdelar i Öviks kommun. Har ni idéer på sevärdheter, smultronställen mm från BLTG Bygden till detta nummer så meddelar du detta till oss.

Har du frågor, idéer eller annan information till Bygdsam Gideälvdal gå in på vår hemsida, https://bygdsamgidealvdal.se, för kontaktpersoner och kontaktuppgifter.

Kom ihåg, det är vi alla tillsammans som gör ett framgångsrikt Bygdsam Gideälvdal och en bygd som utvecklas. Var stolt över din bygd och prata gott om den.

Styrelsen BLTG Bygdsam önskar er alla en riktigt trevlig jul.

STYRELSEN BLTG BYGDSAM

Dela med dina vänner: