BLTG Bygdsam startade verksamheten redan på tredje dagen på det nya året. Det gäller att starta i tid så man hinner mycket. Det var äldreboendegruppen som var snabbt igång med att fundera över enkäten som går ut i BLTG Bygden för att ta reda på hur ni som bor här vill att äldreboendet skall vara i framtiden. Det är viktigt att så många som möjligt svarar.

Under hösten skickade vi en skrivelse till Ö-viks kommun med önskemål om att alla Bygdsam skall ha representanter i Landsbygdsgruppen. Tyvärr, kunde de inte ta beslut om detta nu utan det blir först i den nya mandatperioden. Synd, tycker vi.

I december hade föreningen en extra stämma där det beslutades om namn-ändring till Bygdsam Gideälvdal ek.för. Namnändringen kan inte verkställas förrän ett andra beslut tagits. Detta förslag kommer att tas upp en andra gång på den ordinarie föreningsstämman som hålls den 1 mars i Ledings Bygdegård, då är ni välkomna dit.

På styrelsemötet i januari fick vi information och ge våra synpunkter gällande nytt Kulturhus i Ö-vik.

I år kommer BLTG Bygdsam att bli ansvarig för en resurs på heltid som kommer att arbeta med integration i hela BLTG samt en del arbetsuppgifter åt Bygdsam. Detta ger oss möjligheter att hinna göra ännu fler positiva saker för bygden.

En riktigt fin hemsida är på gång, Fredrik Ulander jobbar med den. Den blir dock inte aktuell att läggas ut förrän efter eventuellt namnbyte av föreningen.

Den 22 mars är du välkommen till Framtidsforum BLTG. Framtidsforum är ett stort och öppet mötesformat dit alla som har ett evenemang för Örnsköldsvik är välkomna. Nytt för i år är att det kom-mer att vara parallella framtidsforum-mö-ten ute i bygderna som sker i samarbete med BYGDSAM inom resp område. I BLTG kommer mötet att vara på Gideå-gården, mera info kommer senare.

Bygdsam vill ha BYAOMBUD för att kunna bli bättre på att få ut information till alla byar. Läs mer om det i separat artikel.

Under mars månad kommer Bygdsam i samarbete med Nyföretagarcentrum att anordna en STARTA EGET KURS om tillräckligt intresse finns, se separat annons

Har du frågor, ideer eller annan information till BLTG Bygdsam meddelar du oss på mail: bltgbygdsam@telia.com

Kom ihåg: det är vi alla tillsammans som gör ett framgångsrikt BLTG Bygdsam och en bygd som utvecklas. Var stolt över din bygd och prata gott om den!

STYRELSEN BYGDSAM GIDEÄLVDAL

Dela med dina vänner: