Har du en idé som har en koppling till landsbygden?
Vill du söka medel för att förverkliga den?
Vill du hitta samarbetspartners eller kanske få inspiration?
Då är du varmt välkommen 31 augusti till en kostnadsfri inspirationskväll som vi kallar: ”Våga börja – idékväll för landsbyggare!”
Detta är en kväll där nya idéer får utrymme, där vi har fokus på nätverkande och inspiration för idéutveckling samt vilka möjligheter det finns att söka medel framöver.
Vi bjuder på inspirerande föreläsare och goda exempel.
Varmt Välkomna!
Örnsköldsviks kommun, Leader Höga Kusten och Bygdsam
Dela med dina vänner: