Idag har Nisse beslutat att vi ska koka knäck till vårdpersonalen då C19 och hög belastning tagit just KNÄCKEN av dem och så kan vi ju inte ha det i juletider. Som Verksamhetsledare kan jag bara hålla med min kloka Nisse, även om han fått det hela lite om bakfoten har han helt rätt i att vi behöver uppmuntra personalen i vården och på all den samhällsviktiga service och verksamhet vi har omkring oss.

 

Medan vi kokar knäck ska ni få läsa lite mer om vår fantastiska personal på Vårdcentralen.

Nästa gång du besöker någon serviceviktig funktion - säg TACK! 
Det kostar dig inte en krona // Nisse
__________________________________________________________________________________________

Sjukvård är ett område som ­nästan alla har en relation till. De allra flesta av oss har någon gång sökt vård eller haft ­anhöriga och vänner som varit på hälsokontroll, fött barn, gjort en provtagning, blivit inlagda, opererade – listan kan göras lång. Som samtalsämne är sjukvården som skolan: Alla vet hur det är och hur det borde vara.

Sjukvården framställs ofta som något som bör vara både produktivt, effektivt och tillgängligt. Ändå är det inte ett produktyrke vi talar om. Så varför omnämns det så ofta som något som bör ”Styras upp, expandera, läggas ner, effektiviseras, göras mer lönsamt, marknadsföra sig etc.? Mycket kan man säga om vården på landsbygden – men någon siffra i statistiken är den inte, även om många beslutsfattare gärna väljer att se det så – här är varje siffra en person, en medmänniska, granne och vän.

På distriktssjuksköterskemottagningen i Björna (som är en filial till Husums Hälsocentral) möts vi av ett glatt arbetsgäng som har roligt tillsammans, sköterskor vars spetskompetens bidrar, kompletterar och ger möjlighet till en fantastisk omvårdnad på hemmaplan. Vi är distriktsjuksköterskor som är specialistutbildade för att jobba med barnavårdscentral, diabetes, astma/KOL patienter. Förutom det jobbar vi även med bl a med omläggningar, suturtagningar, hälsoförebyggande samtal (ex 40-, 50-, och 60 år), telefonrådgivning, vaccinationer, provtagningar, bedömningar, uppföljningar av olika slag. Ett besök hos sin husläkare eller besök inom specialistsjukvården leder ofta till att flera uppföljning behöver göras av oss och det kan man oftast göra här på hemmaplan berättar Annika och försäkrar att patienten är i både goda och trygga händer.  Vi finns med från vaggan till graven och allt där emellan, lite så skulle man nog kunna beskriva det, säger Eva.

När en ny familjemedlem ser dagens ljus går ett samtal från BB till Sanna, vår BVC sköterska och hon kontaktar i sin tur familjen i fråga och bokar in ett hembesök.

– Jag känner själv att det kan vara skönt med ett alternativ på hemmaplan, säger Sanna, inte minst när det är så många och täta besök och uppföljningar i början.

– Inte minst är det här ett bra alternativ om det finns äldre syskon i förskoleåldern och man ska försöka synka med det, fyller Annika i, minskat resande och minskad stress i vardagen.

Många känner inte till att vi har tillgång till barnläkare vid BVC besöken eller att man kan välja hälsocentral efter sin förlossning samt att det inte är ett måste att barnet är listad på en annan hälsocentral även om mamma och/eller pappa är listade där. Självklart är hela familjen välkomna till vår hälsocentral. En inloggning på mina vårdkontakter eller en blankett i receptionen är allt som krävs för att lista om sig.

Det är ju det som är så fantastiskt i Sverige, säger Eva, att vi har ett fritt vårdval och att vi i det här fallet då kan välja hemorten som vårdkontakt. Genom att lista sig på Husums hälsocentral visar vi på att behovet finns, att vi önskar få behålla och utveckla den vård som finns i Björna idag.  Även om vi själva inte är i behov av vårdkontakt idag så hjälper vi ex våra föräldrar eller andra i vår närhet, att kunna få vård så nära dem som möjligt genom att vi är listade på Husums hälsocentral.

Distriktssjuksköterskornas insatser uppskattas av ung som gammal och att yrket inspirerar och fascinerar den yngre generationen råder det inga tvivel om. Besöket från skolans elever under yrkesveckan är ett minne som väcker många glada minnen till liv vid fikabordet. Vi har ett av världens roligaste jobb säger alla tre sjuksköterskorna.

Välkomna till oss på Björnas distriktssjuksköterskemottagning.

 

 

 Dela med dina vänner: