För den som aldrig hört talas om er – VAD är företagslotsen?

Företagslotsen finns till för dig som går i tankarna att starta företag men också för dig som redan kommit längre i processen och är i behov av vägledning och guidning – en bro mellan företagare, kommun och instanser.

–  Som företagare är det många frågor, stora som små att hålla reda på, allt från vilka tillstånd och regler som gäller just mig till att komma ihåg att köpa in kaffe och post-it lappar och här tror jag att vi kan göra en skillnad

 

Ofta när man tar sina första steg som företagare har man massor av idéer och drömmar som man vill förverkliga, gärna på en gång. Men det är minst lika vanligt att man inte har en aning om i vilken ände man ska börja och vem man ska kontakta. Och här kan Företagslotsen hjälpa till igenom att hjälpa till och bena ut och skapa en struktur för att därefter lotsa och ge förslag på vem eller vilka som skulle kunna vara en lämplig kontakt och/eller mentor hos kommunen och övriga instanser.

–  Vi på företagslotsen sitter ju på en hel del kunskap både när det gäller hur kommunen fungerar men också vad som händer på regional nivå när det kommer till vad som är på gång och vilka samarbeten som kan vara aktuella för just den här personen och företaget. Däremot så kommer vi aldrig vara den som pekar med hela handen och säger exakt vad vi tycker att du ska göra för att lyckas, det är ju trots allt ditt företag och det är precis så det ska vara. Vi kan lotsa, komma med tips och förslag och erbjuda kontakter, men de slutgiltiga besluten kommer alltid att ligga hos dig.

 

När på företagsresan ska man då kontakta företagslotsen?

Många har fått uppfattningen om att man måste vara etablerad och gärna ha en stabil kundkrets innan man kontaktar instanser som kommun och företagslotsen, men det är helt fel. Företagslotsen är en tjänst som kommunen erbjuder – dvs det kostar inte dig som företagare mer än din tid att höra av dig, boka ett möte och sitta ner tillsammans med expertisen.

–  Det kan räcka med att du har en idé och är i behov av ett bollplank, även om vi kanske oftast kontaktas av företagare som redan hunnit ordna fram ett organisationsnummer är vi mer än gärna med under hela processen och har även goda kontakter med Nyföretagarcentrum, Bizzmaker och Almi. Märker vi att din idé skulle vi vara klockren för någon av dom hjälper vi gärna till och förmedlar kontakten och ger dig de bästa tänkbara föreutsättningarna.

Och självklart får man också använda sig av Företagslotsen om det är så att man är eller ska flytta ut till landsbygden och starta företag. Har man hört något annat har man fått fel information, företagslotsen har nämligen hand om HELA Örnsköldsviks kommun och samarbetar dessutom över både kommun och länsgränserna, exempelvis träffar de årligen de övriga näringslivsenheter och bolag i länet för att stämma av, lära av varandra, skapa samarbeten och bygga broar. Tjänsten finns med andra ord tillgänglig för samtliga av kommunens medborgare, alla i behov av lots kan vända sig till Wallid och Camilla

–  Vi träffas och går igenom vilka utmaningar och möjligheter vi har framför och ser ett växande behov av att gå ihop och samarbeta ännu mer som region. Som läget är nu känns det ofta som att vi istället konkurrerar med varandra när vi i flera avseenden skulle ha mer att vinna på ett samarbete. Ett exempel på detta är tex nationell och internationell export som varumärket Höga Kusten.

Ett annat samarbete där företagslotsen ser potential till utveckling är samarbetet mellan Örnsköldsvik och Umeå, båda städerna har liknande mål och redan idag samarbetar man en hel del med Umeå Universitet.

Återkopplar man till landsbygdsfrågan står det klart att många fått uppfattningen om att kommunen enbart jobbar mot stora och centrala företag, en missuppfattning som till stor del kan ha att göra med vad som återspeglas i media. Ett stort företag som exempelvis B&E eller Hägglunds ges mer utrymme i tidningen och därför tror man att inget sker i bygden omkring. Skulle människor istället börja ställa frågor och efterfråga den typen av nyheter kanske vi skulle få höra om satsningen Umeå Universitet gör tillsammans med Bygdsam Nätradalen när det gäller att ta dram en helt ny form av plattform som ska både utformas och byggas utefter bygdens behov och önskemål.

De vanligaste frågorna som kommer in rör något av följande områden:

 • Starta eget
 • Behovsanalys och Rådgivning
 • Mentorskap
 • Finansiering
 • Tillstånd och tillståndsansökan
 • Kontaktnät
 • Ägarskifte/generationsskifte
 • Internationalisera och exportera

Om hjälpen INTE finns här?

Det kan ju faktiskt vara så att du som läser det här sitter på en ide som om några år ses som iden ”varför tänkte ingen på det här tidigare?”. Då är det kanske inte företagslotsen utan någon av de många samarbetsparters som verkar med företagslotsen du ska vända dig till och även här hjälper man gärna till.

–  Kommer vi i kontakt med en person som sitter på en riktigt bra ide, en innovation till och med händer det ofta att vi bollar över – lotsar vidare till någon av våra samarbetspartners som är bättre lämpade att ta personen vidare mot mål.

Ett exempel på när samarbete gjort skillnad är företaget C-con AB i Husum. Som företagare kan man ibland ha nog med att se vad som sker här och nu samt att leverera till den befintliga kundkretsen i direkt närhet. Här visade det sig att företaget var i princip ensamma i Sverige när det kom till att märka rör, och med samma typ av lagstiftning och förordning på både den Norska, finska och Europeiska marknaden öppnade sig en helt ny värld av export och expertis.

–  Det blev ju en ganska stor förändring, företagaren fick en större marknad och med det fick både han och hela bygden ändrade förutsättningar för framtiden, både motivation och arbetstillfällen ökar vilket på sikt leder till att hela bygden utvecklas.

Visst, framgångarna beror inte enbart på företagslotsen och Bizzmaker, men det är ett gott exempel på vad som sker när vi ger och skapar rätt förutsättningar.

 

Vilka erfarenheter tar de själva med sig?

Wallid började sin yrkesverksamma bana som svetsare i en verkstad, men redan då visste 18 åringen att han ville något mer med livet och två år senare startade han sitt första bolag. Sedan dess har han tagit sin företagsresa ett steg i taget och utvecklats parallellt med 9-5 jobben.

–  De senaste 12 åren så har det varit väldigt många egna bolag och ett tag hade jag till och med 4 olika bolag samtidigt(!) Bland annat så jobbade jag med ett bolag som riktade sig mot mellanöstern med arkitektur och design

Sedan maj 2017 arbetar han för kommunen och kan med det knyta ihop säcken lite då det ger honom perspektiv ifrån egenföretagande, anställd och kommunanställd. Det som främst skiljer dem åt känner han är främst är det faktum att allt ska gå så snabbt i näringslivets värld medan kommunens värld går i ett betydligt långsammare tempo och tar betydligt längre tid på sig att fatta beslut.

–  Det har ju mycket att göra med att vi har våra delegationer, ärendet ska gå igenom en massa processer och sedan är det väldigt mycket lagar och regler som styr innan beslutet kan fattas.

Camilla har till skillnad ifrån sin kollega verkat mer inom den privata näringen under många år, här har hon bla haft ledande positioner bla SAS, Sotherland och sektionschef på arbetsförmedlingen något som ytterligare berikar teamet då det ger ytterligare en dimension i arbetet med och mot kommunen.  En av de saker man arbetar med just nu är att förenkla språket och de ord som används för att beskriva något, arbetar man hela dagarna med kommunen är det lätt att man slänger sig med ord och uttryck som de flesta inte skulle förstå.

–  Det kan ju tex hända när vi presenterar företagslotsen att jag slänger ur mig ord som ”detaljplan” för att jag är så inne i det och därför tänker att alla vet vad jag pratar om? Och det är just det vi vill trycka på. Erbjuder kommunen en hjälpande hand ska du inte behöva googla för att förstå innebörden efteråt.

 

Företagslotsen och House Be – Vad är tanken här?

Med ett uppdrag som går ut på att lotsa och stötta nya såväl som etablerade företag i kommunen kändes House Be som ett självklart val att etablera en kontaktpunkt på. Ofta upplever de att många bilden av kommunen som något stort och ogreppbart och då väljer man hellre att vara tyst än att fråga.

– Vi ska ju vara där företagen är, det ska vara enkelt att få kontakt med oss på företagslotsen. Den enda dumma fråga är den som aldrig ställd, för den kommer man aldrig att få ett svar på.

Och sakta men säkert sprids ordet om den kostnadsfria tjänsten, under förra året fick man in totalt 86 ärenden medan samma summa i år landade på 106 ärenden – och då gjordes mätningen lagom till sommaren, dvs 6 månader in på året. Ett klart bevis på att tjänsten både behövs och uppskattas av företagarna runt om i kommunen. Lotsgruppen är ytterligare ett exempel på positiv utveckling när det kommer till företagsutvecklingen i kommunen. Gruppen samlas varje onsdag tillsammans med företagslotsen för att diskutera aktuella ärenden , idéer och frågor som kommit in under veckans gång.

–  Och där är vi väldigt noga med att försöka se möjligheterna och ge företagaren eller kunden som vi kallar det, bättre vetskap om hur se ska gå vidare och där är ju Macken i Hemling ett riktigt bra exempel. Där bjöd vi in företagarna och de fick berätta om sin ide som då var ett köp av macken och vi presenterade vilka möjligheter vi såg och vad de behövde tänka på gällande tex tillstånd och ansökningar – och det blev ju riktigt lyckat.  

 

Planer för julen och 2022?

 • Att både skapa, utveckla och nå en bättre kommunikation mellan kommunens olika instanser och de företag vi har samt bredda vägen för de som just börjar sin resa

 

 • Direktupphandlingsportalen – här kan kommunens olika företagare anmäla sitt intresse vid olika typer av upphandlingar, tanken är att skapa förutsättning och möjlighet för kommunens egna företag och inte bara större nationella och internationella företag att vara med i olika upphandlingar. (https://e-tjanster.ornskoldsvik.se/oversikt/overview/534).

 

 • Nyföretagarutbildning som Bygdsam Gideälvdal planerar att hålla i sitt område under våren i samarbete med såväl Nyföretagarcentrum som företagslotsen.

–   Dessa möjligheter är något som betyder otroligt mycket för oss, ju bredare inblick vi har i de företag vi har här i kommunen desto bättre service kan vi erbjuda. När vår förståelse ökar får vi också mer förståelse för vad verksamheten handlar om, vad dom gör, vad dom behöver och hur deras utmaningar ser ut och hur vi kan hjälpa dem att utvecklas.

 

Några slutord?

–  Vi ser positivt på ALL utveckling i kommunen, både ute på landsbygd men också inne i staden. För oss finns ingen skillnad, vi arbetar för hela kommunens utveckling och gör vare sig skillnad på företagare, entreprenör eller plats. Företagslotsen är en tjänst för alla och vi finns här för att förenkla livet för er, att hjälpa er hitta rätt och lotsa er till framgång. Varmt välkomna att kontakta oss – vi ser fram emot att möta er

 

________________________________________________________________________

Passa på att hämta julklappen jag lämnat här och lär dig mer om Företagslotsen // Nisse

foretagslotsen@ornskoldsvik.se

 

 

Dela med dina vänner: