Bygdsam Gideälvdal anordnar en föreningsträff med information om olika bidrag som är möjliga att söka.

  • Sandra Johansson från Örnsköldsviks Kommun informerar om kommunala bidrag för ideella förening från kultur och fritid.
  • Jenny Edvinsson från Leader Höga Kusten berättar om möjligheter till projektstöd för landsbygdsutveckling.
  • Frida Knutsson, Örnsköldsviks Kommun informerar om stöd från Världsklass Örnsköldsvik.

Tid: Måndag 14 januari kl.18.30
Plats: Movattnets Bygdegård
Avgift: 50 kr/person, fika ingår
Medlemmar i Bygdsam Gideälvdal GRATIS

Anmälan senast 13 januari till:
info@bygdsamgidealvdal.se
eller telefon 070-266 74 37

Välkomna!

Dela med dina vänner: