I slutet av förra året startade Bygdsam en äldreboende grupp för att jobba fram ett förslag hur vi vill ha äldreboende i BLTG bygden i framtiden. För att ta reda på vad bygden tycker sändes det ut en enkät till alla boende i vårt område.

Vi är väldigt nöjda med de svar vi fått in från bygden. Över 450 stycken. Här kan du se hur resultatet av enkäten blev. Svaren visar tydligt att de flesta vill bo kvar i närhet av sin hemort och att hela 87 procent skulle vilja flytta till trygghets/seniorboende på äldre dar om det fanns i bygden. Viktiga saker som man önskar ska finnas i trygghetsboende är möjlighet till gemensam måltid, aktivitetsutbud samt att det ska vara handikappanpassat.

Vi kommer nu att jobba vidare med boendefrågan för äldre i Gideälvdal. Är du intresserad att vara med i gruppen kontaktar du Erik Nordlander, tel 070-130 83 80.

SVAREN:

Fråga 1: Jag är
Kvinna: 60,2 %
Man: 39,8 %

Fråga 2: Min ålder
Under 56 år: 31,2 %
56-65 år: 21,3 %
66-70 år: 15,6 %
71 år- : 31,9 %

Fråga 3: Jag bor i följande postnummerområde
890 50 Björna: 44,6 %
890 51 Långviksmon: 22 %
890 53 Trehörningsjö: 15,4 %
896 93 Gideå: 18 %

Fråga 4: Hur bor du idag
Villa i mindre ort: 73,4 %
Villa i tätort: 15,6 %
Lägenhet: 9 %
Övrigt: 2 %

Fråga 5: Om det fanns trygghets/senior bostäder i BLTG bygden, skulle du vilja flytta dit när du blev äldre?
Ja: 87 %
Nej: 13 %

Fråga 6: Om JA på fråga 5, på vilken ort skulle du vilja bo i Trygghets/seniorboende?
Björna: 52,1 %
Långviksmon: 13,6 %
Trehörningsjö: 10,9 %
Gideå: 13,4 %
Örnsköldsvik: 6,3 %
Övrigt: 3,7 %

Fråga 7: Vad är viktigast att det finns i ditt Trygghets/seniorboende? (Ange 3 alternativ)
Handikappanpassat: 226 svar
Rekreation: 102 svar
Trädgård: 144 svar
Fiber: 166 svar
Aktivitetsutbud: 241 svar
Samlingslokal: 124 svar
Möjlighet till gemensam måltid: 295 svar
Övrigt: 36 svar

Fråga 8: Hur vill du bo när du behöver hjälp för att klara din vardag?
Eget hus med hemtjänst: 27,7 %
Lägenhet med hemtjänst: 10,1 %
Vård & omsorgsboende: 11 %
Trygghets/seniorboende: 51,2 %

Fråga 9: Om du får behov av vård på omsorgsboende och det inte finns plats närmast din hemort, vilket alternativ skulle passa dig bäst då?
Vänta tills det blir ledigt så att jag kan flytta dit: 47,5 %
Flytta till ett annat vårdboende inom BLTG-området: 23,7 %
Boende i Örnsköldsvik: 20,7 %
Övrigt: 8,1 %

Fråga 10: Har du någon anhörig som bor på vård & omsorgsboende i BLTG Bygden?
Ja: 7,5 %
Nej: 92,5 &

Fråga 11. Om JA på fråga 10, hur trivs de på detta boende, 1 = dåligt, 10 = mycket bra.
1: 3 %
2: 0 %
3: 0 %
4: 0 %
5: 9,1 %
6: 0 %
7: 3 %
8: 30,3 %
9: 6,1 %
10: 48,5 %

Fråga 12: Har du någon anhörig som bott i BLTG området tidigare men nu bor på vård & omsorgsboende UTANFÖR BLTG bygden?
Ja: 5,9 %
Nej: 94,1 %

Fråga 13: Om JA på fråga 12, hur kände de för att bo längre från sin hembygd, 1 = dåligt, 10 = mycket bra.
1: 28,6 %
2: 10,7 %
3: 17,9 %
4: 3,6 %
5: 3,6 %
6: 7,1 %
7: 17,9 %
8: 0 %
9: 0 %
10: 10,7 %

Dela med dina vänner: