Höstens företagarträff är genomförd, läs mer i separat artikel i Magasin Gideälvdal.

Workshopskvällar i digital strategi har också startat, även detta kan du läsa mer i Magasin Gideälvdal.

I mediagruppen jobbar vi vidare med artiklar till detta blad. Vi har haft möte med Ågrenshuset gällande utgivning av bygdebladen under 2019. Även nästa år kommer det att bli ett stort sommarnummer tillsammans med övriga bygdeblad. Vi vill gärna ha fler deltagare i gruppen som kommer med inspiration och förslag till intressanta artiklar. Det är också viktigt att vi har engagemang från hela Gideälvdal för att få artiklar från hela området, så hör av dig om kan tänka dig att vara med.

Äldreboendegruppen har haft två möten under oktober. Vid första mötet fick vi information från representanter för Öviks kommun gällande äldreboendet i Björna. Vid nästa möte har gruppen spånat vidare hur vi vill utveckla äldreboendet i framtiden. Är du intresserad att vara med i gruppen för att jobba med äldreboendefrågor så hör du av dig till Bygdsam Gideälvdal.

Representanter från skolgruppen har haft möte med den nya skolledningen på Björnaskolan.

Vi har haft en gemensam träff med alla Bygdsam i kommunen. Denna gång var det Grundsunda som var värd för mötet. Vi fick inspirerande information vad som händer i de andra Bygdsam. Vi ser också möjligheter till samarbete i viktiga frågor gällande Öviks landsbygd.

Nu är de flesta anslagstavlorna på plats och det jobbas för fullt med dokumentation av sevärdheter. Vi behöver bilder på sevärdheter i Gideälvdal, tacksam om du vill dela med dig.  Läs mer i Magasin Gideälvdal.

Vi påminner om evenemangskalendern som finns på Bygdsams hemsida, där vi försöker lägga in alla aktiviteter i bygden som kommer till vår kännedom. Skicka mail till oss så lägger vi in dem, info@bygdsamgidealvdal.se

Kontakta oss om du har frågor, idéer eller annan information till Bygdsam Gideälvdal:
Verksamhetsresurs Elisabeth Eriksson tel. 070- 36 11 774
E-post: info@bygdsamgidealvdal.se
Hemsida:  https://www.bygdsamgidealvdal.se

Bygdsam Gideälvdal finns även på facebook och instagram med informationssida samt en Anslagstavla för Gideälvdal på facebook.

Kom ihåg, det är vi alla tillsammans som gör ett framgångsrikt Gideälvdal och en bygd som utvecklas. Var stolt över din bygd och prata gott om den.

Styrelsen Bygdsam Gideälvdal

Dela med dina vänner: