Om oss
Slider

Vad är Bygdsam Gideälvdal?

Bygdsam Gideälvdal är en ekonomisk förening med tre krafter; privata kraften (företag), ideella kraften (föreningar) och offentliga kraften (Örnsköldsviks kommun). En samverkansförening som arbetar för positiv utveckling i bygden. Genom den samlade gemensamma kraften får man vad vi kallar BYGDSAM – Bygden i samverkan.

Bygdsam Gideälvdal – vår bygd i samverkan

Vi är ca 2 900 människor boende i vår bygd. Det finns flera hundra registrerade företag i området samt minst ett 50-­tal aktiva föreningar i olika kategorier. Tillsammans skapar vi en levande bygd. Genom de olika aktiviteter och evenemang som sker i bygden förstärks det lokala engagemanget.

Bygdsam Gideälvdal vill jobba för att öka och stärka samverkan och gemenskapen i bygden. Öka attraktionskraften, ju högre attraktionsvärde desto större möjligheter har vi att locka människor och företag till bygden. Vår bygd är en mångkulturell och mångfacetterad bygd som Bygdsam Gideälvdal vill stärka och synliggöra. Bygdsam har tillsatt en verksamhetsresurs som sitter lokalt i bygden, koordinerar och driver prioriterade frågor på styrelsen uppdrag. Vad vill Bygdsam Gideälvdal?

 • Bibehålla och öka kommersiell service
 • Stärka och utveckla bygden via samverkan
 • Jobba för ett positivt företagarklimat
 • Utveckla och stärka gröna näringar
 • Stärka Kultur & Turism
 • Skapa attraktiva boendemiljöer.
 • Verka för en förbättrad kommunikation
 • Kompetensförsörjning

I styrelsen ingår representanter från företag och föreningar från de fyra orterna samt representant från Öviks kommun. Det finns en verksamhetsledare som koordinerar och driver prioriterade frågor. Inom Bygdsam Gideälvdal är arbetet är indelat i olika arbetsgrupper, dessa arbetsgrupper är

 • Entreprenörsgruppen
 • Magasin Gideälvdal
 • Äldreboendegruppen
 • Skolgruppen
 • Föreningsgruppen
 • Ungdomsgruppen

För kontaktpersoner till arbetsgrupperna, gå till kontakta oss.

Styrelsen består av:

Lars-Åke Persson, ordförande (Gideå)

Marica Zetterquist, sekreterare (Verksamhetsledare)

Andrea Dittrich, ledamot (Trehörningsjö)

Sandra Sörlin, ledamot (Trehörningsjö)

Märta Lindqvist, ledamot (Trehörningsjö)

Johanna Lundgren, ledamot

Håkan Wiklund, ledamot

Marika Edlund, ledamot (Björna)

Richard Sahlén, ledamot (Björna)

Cornelia Norberg, ledamot (Björna)

Erik Nordlander, ledamot (Björna)

Elisabeth Norberg, ledamot (Långviksmon)

Klas Strandberg, ledamot (Långviksmon)

Sven-Erik Gidlund, ledamot (Gideå)

Mattias Sällström, ledamot (Gideå)

Linnea Egnor Byström, ledamot (Öviks kommun)

Eva Hägglund, suppleant (Björna)

Kristina Olofsson, suppleant (Gideå)

Fredrik Holmgren, suppleant (Öviks kommun)

Dela med dina vänner:

X
X