Vad är Digistad? 

Året 2020 gick knappast någon obemärkt förbi och sviterna av Covid 19 har följt med och lämnat sina spår även i detta år. Med detta i åtanke sökte och beviljades Örnsköldsviks kommun ett projektstöd ifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden i Mellersta Norrland på 4,3 miljoner kronor. Målet är att erbjuda utveckling återhämtning och möjlighet till omställning av företagens verksamheter med hjälp av digitalisering. Med på projektet finns även kommunens egna Världsklass och blir då tillsammans 5,6 miljoner. I ett första steg valde man att prioritera de branscher som drabbats extra hårt av pandemins restriktioner och nedstängningar som tex besöksnäring, caféer, restauranger och handel som alla är beroende av det fysiska mötet för överlevnad och utveckling. I likhet med det erbjudande Bygdsam gav sina företagare under våren 2021 får nu alla kommunens företag inom dessa branscher möjligheten att ta ett digitalt språng.

Projektet som är ett av de senaste i kommunen såg dagens ljus i augusti och i ett första skede kommer det att finnas tillgängligt till och med augusti 2023. Syftet är att erbjuda företagen digitala mötesplatser och digital lotsning. Låter det som grekiska?

Vad kan en digital lösning innebära?

Enkelt förklarat vill kommunen via projektet erbjuda sina företagare en möjlighet till effektivisering, ett behov som kan se väldigt olika ut beroende på vem du frågar.

–  Vi kommer att ha utbildningsdelar, workshops och inspiration där du får ta del av vad digitaliseringen kan innebära för just dig och ditt företag. Exempelvis kan digitalisering erbjuda mer tid i vardagen, en kurs i teams kan leda till att man förkortar tiden för sitt resande i arbetet och kan få ut mer kvalitetstid med familjen. På samma sätt kan ett nytt automatiserat system sköta faktureringen så att jag hinner i tid till min sons fotbollsmatch som jag annars missar helt.

Effektivisering kan också innebära att jag som företag får hjälp att öka min försäljning, utveckla mina produkter eller tjänster och därigenom öka min totala omsättning.

 

Frukostträffar under hösten 2021

Under hösten har Digistad i samarbete med Digilots och House Be erbjudit 6 träffar med temat digitalisering och marknadsföring på sociala medier.

–   Vi har varit lite mer inriktade på digital marknadsföring överlag då det går mer i linje med projektet Digistad som kommunen står bakom medan Digilots och HouseBe har kunnat erbjuda en bredare bas då de inte är lika platsbundna varpå vi fått förmånen att dela kunskaperna med tex Kramfors och Sollefteå.

Samarbetet mellan och över kommungränserna är i sig inget nytt då man delar både med och motgångsfrågor och ser en stor vinning i att se och lära av varandra. Bland annat har de senaste åren delats in i branschår där fokus legat på besöksnäring och handel följt av bygg och transport för att därefter övergå till ett allmänt år förra året där fler frågor vävdes in under samma paraply.

Under hösten påbörjas arbetet med att utveckla och avveckla. Bland annat kommer tjejerna i Digistad att ta över och få ärva Digilots hemsida med allt vad det innebär.

–   Vår förhoppning är att hemsidan får vara och bli ett fortsatt nav för kunskap, tips, trix och filmer och PDF filer som du som företagare kan ladda ner allt efter behov.

Utöver detta kommer en ny del att se dagens ljus – stadsdelen vilken blir både en förlängning och samarbete med CESAM. Här kommer även den nya plattformen ÄLSKA ÖVIK in, en plattform som ska verka för handelns bevarande och utvecklande med hjälp av digitaliserade lösningar.

–  Det är lite mer fokus på handel och företagen får möjlighet att prova på digitala plattformar och kan på så sätt prova på att ”ta plats i Övik” på ett tryggt sätt. Vi kommer även att lansera en ny app med just det namnet ”ta plats i Övik”, en app där man som företagare kan boka olika platser i stan samt testa på hybridlösningar. Vår förhoppning är att ge företagen en möjlighet att hitta ny inspiration och utveckla nya idéer.

 

Från kommunens sida är man mycket positiv till projektet:

– Jag har goda förhoppningar att projektet ska vara till hjälp för företag som drabbats av pandemins konsekvenser att återhämta sig, hitta nya vägar och att bygga sig starkare att möta framtiden. Det digitala har för allt fler blivit en självklar väg att ta del av både varor och tjänster, sa kommunstyrelsens ordförande Per Nylén via ett pressmeddelande.

 

Digistad och landsbygden?

Från projektets sida ser man fram emot att även kunna inkludera landsbygden. Vi vill ha med dom också, det är ju inte bara inre stadskärnan som får vara med utan vi vill ju ha med alla i kommunen, säger Linda och Emelie håller med. Landsbygden har ju drabbats lika hårt om inte mer än dom här inne i centrum, säger hon och tillägger;  vi vill vara tillgängliga för alla och vi vill att de ska få veta att de kan få komma också.

Linda, Nisse och Emelie

 

Hälsningen till stad och land:

  • Vi finns här för ALLA i kommunen
  • Varmt välkomna på de träffar, webbinar och seminarium mm som vi anordnar
  • Vi ser fram emot att kunna erbjuda er någon form av Digilotsprogram

_____________________________________

För dig som vill veta mer:

https://www.alskaovik.nu/

https://www.digilots.se/

_________________________________________________________________________

Jag och Digistad har lämnat en julklapp till dig – den finns på Cafe UH// Nisse

 

Dela med dina vänner: