Den 8 juni samlades styrelsen för Bygdsam Gideälvdal på Gideågården för årsmöte. Styrelsens medlemmar deltog i uppdelad skara – både på plats och via länk på teams (Coronasäkert).

Under mötet hälsades föreningens nya kassör Mats Jansson officiellt välkommen och valberedningen redogjorde för ett förslag till ny styrelse som senare under kvällen antogs. I samband med detta valdes även sittande Ordförande Lars-Åke Persson att tilldelas förtroende för ytterligare 1 verksamhetsår.

”- Vi tackar avgående medlemmar i styrelsen för den tid och insats de investerat i vår bygd. Vi vill även ta tillfället i akt att välkomna de nya medlemmar som valt att ansluta till och förstärka vårt team med sina erfarenheter och kompetens. Slutligen vill vi även rikta ett varmt tack till våra revisorer och valberedning för det fantastiska arbete de lagt ner på vår ekonomiska förening.”

 

Under mötet presenterades och antogs följande Projektplan för verksamhetsåret 2021

  • Boendegruppen samarbetar med Husmanhagberg fr o m 28 januari 2021
  • Två företagsträffar – två tillfällen att lyssna till olika föreläsare (Lev nu – Dö sen)
  • Föreningsbidrag (max 5000kr)
  • Folder för nyinflyttade – detta är Gideälvdal, detta är vad vi erbjuder dig som Bygde-bo
  • Samarbete med CESAM – Våra företagare blir en del av utbudet i Örnkortet
  • Digitaliseringssatsning tillsammans med övriga BYGDSAM – 8 grundträffar (+påbyggnad)
  • Årets Eldsjäl (Privat, Förening, Företag) Diplom och ett bidrag på 1000kr
  • Ljusmanifestationen för Landsbygden
  • Bygd på räls
  • By-bo söker fru

 

Vårt mål och vision är att verka för en bygd i samverkan vilket betyder att ALLA samhällen och byar verkar för och stöttar varandra. Vidare vill vi lyfta fram och synliggöra allt det positiva vi har och allt det positiva som görs här i Gideälvdal.

” – Vi ser med spänning och stor förväntan fram emot verksamhetsåret 2021”

Dela med dina vänner: